Stichting MAD is al jarenlang actief. Enkele voorbeelden:

  1.             Kunstuitwisseling

De Stichting organiseert sinds de eeuwwisseling vanuit Zeeland in binnenland en buitenland kunstuitwisselingsprojecten met diverse kunstenaarsgroepen. Tot 2015 was MAD actief met kunstenaars en studenten in de kunstuitwisseling met China. Ook vond er meerdere malen fysieke uitwisseling plaats met beeldende kunstenaars naar Duitsland, België, Engeland, America. Sinds het millennium is er nauwe samenwerking met de professionele kunstenaars van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders (NVZ)).

  1. 2.       Maritime Art & Design gaat uit van; 'Ere wie ere toekomt'

Het idee ontstond om een Zeeuwse kunstenaar, vanwege zijn lange kunstenaars carrière, op bijzondere wijze te belonen. Het verzoek van MAD werd door toenmalig Koningin Beatrix gehonoreerd. Op 18 september 2010 werd Middelburgs kunstenaar vd Pool, als enige Zeeuwse kunstenaar ooit, door Burgemeester Schouwenaar vereerd met titel; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  1. 3.       De Stichting is > gerenommeerd kunstbemiddelaar.

MAD kiest ervoor om blijvend uitvoering te geven aan authentieke, gedurfde, vernieuwende projecten. Als regel doet zij dat samen met GalleryMaritime Colijnsplaat. Elk initiatief wordt serieus bestudeerd. Toen een Zeeuwse kunstenaar de wens te kennen gaf, te willen schilderen in Duitsland vanaf een varend binnenvaartschip op de Rijn, vonden we vrachtschipper de Jong daartoe bereid. De expositie met 30 werken van deze kunst-experience werd op verzoek tentoongesteld in het Museum Emmerich am Rhein.  

  1. 4.       Het Zeeuwse licht geeft richting aan

Vanaf 2010 zijn meerdere succesvolle groepstentoonstellingen voor en met NVZ georganiseerd in Zeeland. Voorafgaand daaraan werden als regel “En Plein Air’ schilderweekenden georganiseerd voor de kunstenaars. Exposities van het gerede werk vonden plaats in de Grote Kerk Veere, Stadhuis Veere en Schotse Huizen (nu Museum) Veere. Een wel heel bijzondere expositie werd gehouden voor de 100 jaar stadsgeschiedenis van Veere. Werken uit de kunstenaarskolonieperiode van 1870-1970 waren de basis voor inspiratie evanals het voormalige Vliegkamp waar Anthony Fokker zijn carrière als vliegtuigbouwer startte. In 2015/2016 werd de viering van het Cultureel verdrag Nederland België met de expositie Tweezijdig Belicht uitgevoerd met expositie in Veere en Antwerpen (Ekeren).

  1. 5.       Design

Stichting Maritime Art & Design stimuleert duurzame maritieme initiatieven. Zoals de schepping van het duurzame Zeeuwse scheepsontwerp ZeeZilt, het meest ecologische motorjacht van 2011. ZeeZilt werd ontworpen en gebouwd door Ludo van Well (kunstenaar NVZ). Het ontwerp kwam bij de Duurzame Dinsdag 2012 in aanmerking voor een duurzaamheid nominatie van de 2e Kamer in Den Haag.